תשובה 1:

ההבדל הבסיסי ביניהם הוא, מערכת מסת השליטה מייצגת כמערכת סגורה ומערכת נפחי השליטה מייצגת כמערכת פתוחה.

עכשיו אנו מבינים בפרטים, מה זה בעצם?

מערכת מסה שליטה היא מערכת שאין בה אינטראקציה של מסה בין המערכת לסובב אותה עם זהות המסה של המערכת. כאן 'הזהות' היא החשובה ביותר. מהי זהות המסה?

"זהות המסה"

זהות המסה פירושה 'המסה' שנחשבת במערכת חייבת להיות זהה, פירושה שכאילו זרימת המסה של הכניסה והיציאה קבועה, אז לכמות קבועה של המסה יש מערכת אבל כאן לא למסה זהה יש מערכת, רק כמות של מסה קבועה אבל זהות משתנה כך שהיא אינה מסה שליטה.

במערכת מסת בקרה זה יכול להיות העברת אנרגיה בין המערכת לסביבתה אך המסה חייבת להיות זהה למערכת. זה מערכת מסת בקרה

"נפח שליטה"

במערכת זו, אין זהות של מסה של המערכת, אך כאן הנפח הוא קבוע של המערכת אין הרבה במערכת נפח הבקרה. המערכת משמשת לרוב ב"הנדסה נוזלית "היא מערכת נפח בקרה, גם כאן מתקיימים העברת אנרגיה.

כך שההבדל הבסיסי בין אותם "זהות מס"

תודה ☺


תשובה 2:

בתרמודינמיקה ודינמיקה של נוזלים, כמות החומר או האזור בחלל הנחקר נקראת SYSTEM.

VOLUME CONTROL הוא אמצעי אחסון שנבחר באופן שרירותי, והוא מכיל את החומר או המרחב הנלמד בתוך משטח דמיוני הנקרא CONTROL SURFACE וכל החיצון אליו הוא הסביבה. אנרגיה וחומר יכולים לחצות את פני השטח הזה והנפח או הגבול יכולים להיות נעים.

MASS CONTROL הוא בעצם נפח שליטה הסגור לזרימת המונים, רק חילופי אנרגיה יכולים להתקיים. זה נקרא כך מכיוון שמסתו קבועה.


תשובה 3:

בתרמודינמיקה ודינמיקה של נוזלים, כמות החומר או האזור בחלל הנחקר נקראת SYSTEM.

VOLUME CONTROL הוא אמצעי אחסון שנבחר באופן שרירותי, והוא מכיל את החומר או המרחב הנלמד בתוך משטח דמיוני הנקרא CONTROL SURFACE וכל החיצון אליו הוא הסביבה. אנרגיה וחומר יכולים לחצות את פני השטח הזה והנפח או הגבול יכולים להיות נעים.

MASS CONTROL הוא בעצם נפח שליטה הסגור לזרימת המונים, רק חילופי אנרגיה יכולים להתקיים. זה נקרא כך מכיוון שמסתו קבועה.