מה ההבדל בין עומק רגיל לעומק הזרימה בפועל בערוץ פתוח?


תשובה 1:

באופן קפדני, עומק זרימת הזרימה הוא עומק הזרימה הרגיל לכיוון הזרימה, או גובהו של חלק התעלה המכיל את המים. עבור תעלה עם זווית שיפוע אורכית can ניתן לראות כי עומק הזרימה שווה לעומק של חלק הזרימה המחולק על ידי. אם אנו רואים 'D' כעומק של קטע הזרימה ו- 'Y' כעומק זרימה אז D = Y. קוס תטא

עומק הזרימה הוא תמיד גדול יותר מאשר החלק של עומק הזרימה.

פרופסור ס.מ.