תשובה 1:

השוק והתעשייה בהם פועל עסק הם שני גורמים עיקריים המשפיעים על הביצועים הכספיים והמסחריים של חברה.

·

ניתוח תעשייתי:

הניתוח בענף קובע הגדרת הייחודיות של הלקוחות העיקריים והמתחרים בענף. לדוגמה, ניתוח התעשייה מתאר את המוצר והשירותים שהענפים מציעים ואת היקף שוק הענף. כמו כן, דברים שעשויים להשפיע על ביצועי הענף הם הנושאים הכלכליים, התרבותיים, המשפטיים והפוליטיים. בנוסף הניתוח מסביר גם את ההזדמנויות האסטרטגיות של החברה ואת הדרכים לניצול ההזדמנויות.

·

ניתוח שוק:

ניתוח שוק מסביר כי ישנם כמה גורמים ודרכים למצב את הארגון עצמו כדי ליהנות מההזדמנויות בשוק. לדוגמא, ניתוח השוק יתייחס למגבלות השוק וההיבטים הכלכליים והתחרותיים השולטים בפעילות השוק, כולל רמת האבטלה בשוק ורמת החיים. זה גם מסביר את עמדת הרכישה וקריטריוני הרכישה של הלקוח. ניתוח השוק מציין גם את כמות המכירות הפוטנציאלית ואת המוצרים והעסקים עימם יתמודד ענף על הכנסות.


תשובה 2:

ניתוח תעשיה הוא ניתוח אודות ענף מסוים בשוק ואילו ניתוח השוק הוא ניתוח של השוק הכולל אשר עשוי להכיל נתונים על מספר תעשיות בשוק.

ניתוח התעשייה מתמקד במכירת מוצרים או שירותים של אותה חברה / תעשיה, ניתוח האסטרטגיה שהיא עתידה ליישם או ליישם, ניתוח על ניתוח המוצר שהתעשייה מייצרת עבורו הוא עשוי להשתמש בנתוני השוק של השוק הממוקד שלהם. ואילו ניתוח השוק מנתח את הנתונים על המגמות, המניות, הגודל, התחזית ועוד ועוד.