תשובה 1:
  • הרפובליקנים בארצות הברית רוצים להפחית את כוח השלטון, אך רוצים שהממשלה תכתיב כיצד אישה בהריון יכולה לפעול להפעיל את גופה. הדמוקרטים בארה"ב הם תומכים גדולים בחירויות אזרחיות, אך רוצים לשלוט בכספך (מיסים) ובטיפול בריאותי. כל מה שאני אומר הוא שגוי מנהלים רוצים הכל מהר ככל האפשר ואז מתעצבנים כשמתרחשים עיכובים ותאונות.
  • היקום הדטרמיניסטי והרצון החופשי האנושי "אכזרי להיות טוב לב" התנהגותיות הטוב הופך לרוע. התנהגות קוונטית של חלקיקים.
  • איך אוכל לחצות את החדר אי פעם, מכיוון שבכל פעם שאני עוברת דירה אני רק מגיע לחצי דרך?

תשובה 2:

פרדוקס הוא אמירה שניתן לפרש בדרכים שונות על פי נקודת מבטם של השומעים.

סתירה הגיונית היא המקום בו אמירה יחידה סותרת את עצמה.

הפרדוקס מכיל סתירות הגיוניות.

קח הצהרה זו ... "אני לא קיים"

זו סתירה הגיונית.

שקול אמירה זו, "כשאתה רואה אותי אתה רואה את האב"

זו גם סתירה הגיונית וגם פרדוקס.

בהבנה המשותפת של האב והבן, זה בלתי אפשרי עבור הבן להיות האב. אבל עדיין..

בדרך אחרת להבנה, האב והבן אינם ניתנים להפרדה ... איפה שהאב נמצא אתה נמצא את הבן, ובכל מקום בו אתה מוצא את הבן יש את האב.

פרדוקס פופולרי נוסף הוא "אין אלוהים"

הסתירה היא זו שמצהירה את ההצהרה, ההכרח צריך שאלוהים יידע שאין אלוהים שכן עליו לדעת קודם כל בכדי להשמיע הצהרה כזו.

וזה פרדוקס מכיוון שההצהרה מכריזה כי היא מכוננת את רעיון האל, הנחשב כשלילי, "אין אלוהים"


תשובה 3:

פרדוקס הוא אמירה שניתן לפרש בדרכים שונות על פי נקודת מבטם של השומעים.

סתירה הגיונית היא המקום בו אמירה יחידה סותרת את עצמה.

הפרדוקס מכיל סתירות הגיוניות.

קח הצהרה זו ... "אני לא קיים"

זו סתירה הגיונית.

שקול אמירה זו, "כשאתה רואה אותי אתה רואה את האב"

זו גם סתירה הגיונית וגם פרדוקס.

בהבנה המשותפת של האב והבן, זה בלתי אפשרי עבור הבן להיות האב. אבל עדיין..

בדרך אחרת להבנה, האב והבן אינם ניתנים להפרדה ... איפה שהאב נמצא אתה נמצא את הבן, ובכל מקום בו אתה מוצא את הבן יש את האב.

פרדוקס פופולרי נוסף הוא "אין אלוהים"

הסתירה היא זו שמצהירה את ההצהרה, ההכרח צריך שאלוהים יידע שאין אלוהים שכן עליו לדעת קודם כל בכדי להשמיע הצהרה כזו.

וזה פרדוקס מכיוון שההצהרה מכריזה כי היא מכוננת את רעיון האל, הנחשב כשלילי, "אין אלוהים"


תשובה 4:

פרדוקס הוא אמירה שניתן לפרש בדרכים שונות על פי נקודת מבטם של השומעים.

סתירה הגיונית היא המקום בו אמירה יחידה סותרת את עצמה.

הפרדוקס מכיל סתירות הגיוניות.

קח הצהרה זו ... "אני לא קיים"

זו סתירה הגיונית.

שקול אמירה זו, "כשאתה רואה אותי אתה רואה את האב"

זו גם סתירה הגיונית וגם פרדוקס.

בהבנה המשותפת של האב והבן, זה בלתי אפשרי עבור הבן להיות האב. אבל עדיין..

בדרך אחרת להבנה, האב והבן אינם ניתנים להפרדה ... איפה שהאב נמצא אתה נמצא את הבן, ובכל מקום בו אתה מוצא את הבן יש את האב.

פרדוקס פופולרי נוסף הוא "אין אלוהים"

הסתירה היא זו שמצהירה את ההצהרה, ההכרח צריך שאלוהים יידע שאין אלוהים שכן עליו לדעת קודם כל בכדי להשמיע הצהרה כזו.

וזה פרדוקס מכיוון שההצהרה מכריזה כי היא מכוננת את רעיון האל, הנחשב כשלילי, "אין אלוהים"