מה ההבדל בין אסדת אימון לאסדת קידוח?


תשובה 1:

אסדת קידוח מקדחת חור. לפני שהוא מתחיל, אין שם כלום; אחרי שהיא מסתיימת, יש באר שהושלמה.

תמונה: CP International, Inc., אסדת קידוח

אסדת עבודה שעובדת מעל באר קיימת. כלומר זה נותן שירותי באר. זה עשוי לכלול שליפת הצינורות והמארזים, 'השלמת' ו / או התקנת חורים במעטפת הפלדה, או ביצוע עבודות קלות אחרות שאינן דורשות אסדת קידוח גדולה ויקרה.

תמונה: chinahisea.com

OQ: מה ההבדל בין אסדת אימון למתקן קידוח?