תשובה 1:

במילה אחת, חומריות.

טיפים לחשיבה אנליטית למחשבה אובססיבית, כאשר חשיבותו של נושא החשיבה היא לגמרי לא פרופורציונלית למחשבה שעוברת לתוכה.

בילוי של כמה שבועות בניתוח רכישת חיים משמעותית כמו בית עשוי להיות שימוש סביר במחשבה אנליטית.

ההוצאה של כמה שבועות בארגון מחדש של הדרך בה מסודרים שלושת זוגות הנעליים שלי, קרוב לוודאי קרובה יותר למחשבה האובססיבית.