תשובה 1:

פיתוח עסקי הוא מושג ברד. עם זאת, הכותרת לא אומרת שכל בעלי התאר מבצעים את אותה העבודה.

חלק ממנהלי הפיתוח העסקי, מומחים, נושאי משרה או נציגים מבצעים משימות מכירות וחלקם מבצעים פרויקטים.

לפיכך, זה תלוי רק במשימות ובאחריות שלא בכותרת.