מה ההבדל בין מודעות לתודעה?


תשובה 1:

מהי תודעה?

תודעה

מצב ער

מודעות תפיסתית סובייקטיבית

המחשבה

תודעה

זיכרון אוטוביוגרפי

זהות אישית

תחושת סוכנות אישית

התבוננות פנימית מדויקת

יכולת לשלוט במחשבותיו של האדם

קשורים:

האם התודעה מעוררת תודעה או שההכרה מחוללת את התודעה?

מהי תודעה?


תשובה 2:

"מוח" הוא מונח ערפילי מאוד כשמשתמשים בו בשיחה רגילה, ועד כמה שיכולתי למצוא, אין הסכמה בדיוק על המשמעות של זה. זה יכול להתייחס למחשבות, הנמקות או מכלול ההתנהגות האנושית. לא יכולה להיות הבחנה אם אין הגדרה מקובלת.

התודעה היא בדרך כלל מונח ספציפי יותר, הקשור לחוויות שיש לבני אדם באמצעות אינטראקציות עם העולם ומצבינו הפנימיים שלנו; באופן כללי זה מתייחס לדברים שאנחנו מודעים אליהם, ולא למה שקורה בפועל או איך שאנחנו מתנהגים בפועל. כשקוסמים מבצעים אשליות הם גורמים לתודעה שלנו לא להסכים עם המציאות, ומייצרים חוויה מפתיעה ונראית בלתי אפשרית.

אם נחשבת התודעה כאספקט של התודעה (שם התודעה היא כל הדברים שקורים כתוצאה מהיותו מוח), יש הרבה מקום למחקר מדעי על מערכות היחסים ביניהם - ולקשר את כולם ממנו למצע הפיזי שגורם להם לקרות: המוח והגוף.


תשובה 3:

אין הבחנה "מקובלת מדעית" שאני מודע לה, אבל יש הבחנה מטאפיזית שהיא די ברורה. המיינד מוגבל בנתוניו למידע שהוא אסף מאז החל המיינד לתפקד בעובר האנושי. מדובר בנתונים רבים כשלעצמם, ובכל זאת בהשוואה לנתוני מושב התודעה - שאני מכנה את הנשמה - מדובר בסכום זעום.

ההבחנה, אפוא, היא שהמיינד מקבל את החלטותיו על סמך נתונים מוגבלים ביותר, בעוד שהתודעה מחזיקה בכל הנתונים ומודיעה לתודעה על מה שהיא יודעת, ומעבירה את המידע שלה לתודעה בזרמים בלתי פוסקים. המיינד שפתוח לנתונים אלה אומרים שהוא מודע, או שהגיע לרמת מודעות גבוהה. כלומר, הוא מודע לדברים שלא היה יכול להיות מודע אליהם לו היה סומך על הנתונים שהיא מחזיקה לבדה.


תשובה 4:

אין הבחנה "מקובלת מדעית" שאני מודע לה, אבל יש הבחנה מטאפיזית שהיא די ברורה. המיינד מוגבל בנתוניו למידע שהוא אסף מאז החל המיינד לתפקד בעובר האנושי. מדובר בנתונים רבים כשלעצמם, ובכל זאת בהשוואה לנתוני מושב התודעה - שאני מכנה את הנשמה - מדובר בסכום זעום.

ההבחנה, אפוא, היא שהמיינד מקבל את החלטותיו על סמך נתונים מוגבלים ביותר, בעוד שהתודעה מחזיקה בכל הנתונים ומודיעה לתודעה על מה שהיא יודעת, ומעבירה את המידע שלה לתודעה בזרמים בלתי פוסקים. המיינד שפתוח לנתונים אלה אומרים שהוא מודע, או שהגיע לרמת מודעות גבוהה. כלומר, הוא מודע לדברים שלא היה יכול להיות מודע אליהם לו היה סומך על הנתונים שהיא מחזיקה לבדה.