תשובה 1:

אי-זיכוי הוא מעשה של סילוק הצבעה, מכל סיבה שהיא, לגיטימית או לא לגיטימית, פוליטית או לא-פוליטית. כך למשל, רוב המדינות מבטלות את העבריינות. הסיבה שמאחורי זה, למרות שהיא פוליטית במקצת, נראית יותר על ענישה (שימו לב, אני לא מסכים עם זה). אז הייתי מתאר את זה כלגיטימי.

לעומת זאת, דיכוי הבוחרים הוא הפרשה מהזיכוי לטובת רווח פוליטי ספציפי. חסימת הקולות התכלית היא החיסרון לפוליטיקאי, מפלגה פוליטית או תנועה פוליטית.