תשובה 1:

CPF מיועד לעובדי ממשלה שאינם בעלי פנסיה. בקיצור זה חל על עובדי ממשלה שהצטרפו לשירות בתאריך 01–01–2004 או לאחריו. הממשלה אינה משלמת פנסיה לעובדים אלה והם נאלצים לקבוע הסדרים משלהם. NPS היא הצילום של ההחלטה לעיל.

EPF מיועד לעובדי המגזר הפרטי והוא מנוהל על ידי חוק העובדים והמגזר העובדים משנת 1952.

שיעור הריבית לכל קופות הגמל (למעט PPF) הם כפי שהצהיר משרד העבודה בכל שנה.