תשובה 1:

מרכז היום החדש של החברה יעלה 4.9 מיליון דולר (עלות מפורשת). עם זאת, מכיוון שאנו מכניסים את מעון היום, לא נוכל להרחיב את המחקר והפיתוח, שקיווינו שיפתח 6 מיליון דולר במוצרים חדשים במהלך 5 השנים הבאות (עלות משתמעת).

האחד מצוין (עלות מעון יום) ואחד משתמע (אובדן פוטנציאל למחקר ופיתוח).