תשובה 1:

בירושה היברידית, שני מחלקות נגזרות ממעמד בסיס יחיד ומעמד אחר נגזר מאותן שני כיתות נגזרות.

תן A להיות מחלקה בסיסית, B ו- C להיות נגזרות מחלקה ואז כיתה D נגזרת כדלקמן

A-> B ו- A-> C

B-> D ו- C-> D

בירושה היררכית, יותר ממעמדות אחד נגזרים ממעמד בסיס יחיד. בהמשך תוכלו להפיק כיתות נוספות מאותן כיתות נגזרות. כאן תוכלו להפיק כל מספר שיעורים.

A-> B, A-> C, A-> D