מה ההבדל בין היפנים, שם נרדף לאנטון?


תשובה 1:

היפרנים פירושו מילה עם משמעות רחבה / כללית שמילים ספציפיות יותר נופלות תחת. לדוגמה, צבע הוא היפניום של אדום.

משמעות המילה נרדפת היא מילה או ביטוי שמשמעותם בדיוק / כמעט זהה למילה או ביטוי אחר באותה שפה. לדוגמה, סגור הוא שם נרדף של קרוב.

משמעות אנטונימים היא מילה הפוכה במשמעותה לאחר. לדוגמה, רע הוא האנטונים של הטוב.