תשובה 1:

בגלים אורכיים כיוון הרטט של חלקיקי המדיום מקביל לכיוון התפשטות הגלים. כך תוכלו לראות כאן באיור בלב גלי אורך, כיוון הרטט של חלקיקי המדיום מקביל לכיוון התפשטות הגלים. כך תוכלו לראות באיור שלהלן כי מולקולות האוויר נעות קדימה ואחורה לאורך ציר ה- X שהוא גם כיוון התפשטות הגל.

הגל נע משמאל לימין (חץ סגול). מולקולות אוויר מוצגות על ידי עיגולים קטנים

ובכן, אם נתקרב אל נאמר שכבה אחת של הגל האורך הזה, מה שנראה זה מולקולות של אוויר הנעות קדימה ואחורה ככה על מיקום שיווי משקל.

כך שאם הרטט קורה במקביל לתנועת הגל, הוא נקרא גל אורכי (כמו כנגד גל רוחבי בו החלקיקים נעים בניצב לכיוון הגל.

גל רוחבי במיתר שיש בו חלקיקי בינוני הנעים למעלה ולמטה, בניצב לכיוון הגל

קישור כל רשימת הסרטונים

גלים אורכיים וצליל (גל אורכי מול רוחב רוחבי) # 9


תשובה 2:

בגל אורכי יש תנודות, רק קדימה ואחורה. כלומר, הם מתנדנדים לאורך כיוון התנועה.

נניח שאנחנו מייצרים שרשרת אנושית, ומנסים ליצור דפוס גל כלשהו, ​​לא להשתמש בידיים שלנו, אלא עם הגוף, אנחנו פשוט הולכים קדימה ואחורה, אף אחד לא זז לצד.

אבל במקרה האחר (omg שכחתי את השם) התנודות ניצב לכיוון התנועה.

נניח למשל גל אלקטרומגנטי, הגל בכללותו נע לכיוון אחד, אך המרכיבים, השדות החשמליים והמגנטיים נעים למעלה ולמטה, שמאל וימין.

דמיין שיש לך כדור פינג פונג ברכבת ואתה נותן לו להקפיץ למעלה ולמטה. בעיניך זה נראה כאילו הם קופצים באותה נקודה, אבל למישהו בחוץ זה נראה כאילו הם מתנדנדים מעלה ומטה, כמו גם מתקדם. מה שהוא רואה זה גל רוחבי.


תשובה 3:

בגל אורכי יש תנודות, רק קדימה ואחורה. כלומר, הם מתנדנדים לאורך כיוון התנועה.

נניח שאנחנו מייצרים שרשרת אנושית, ומנסים ליצור דפוס גל כלשהו, ​​לא להשתמש בידיים שלנו, אלא עם הגוף, אנחנו פשוט הולכים קדימה ואחורה, אף אחד לא זז לצד.

אבל במקרה האחר (omg שכחתי את השם) התנודות ניצב לכיוון התנועה.

נניח למשל גל אלקטרומגנטי, הגל בכללותו נע לכיוון אחד, אך המרכיבים, השדות החשמליים והמגנטיים נעים למעלה ולמטה, שמאל וימין.

דמיין שיש לך כדור פינג פונג ברכבת ואתה נותן לו להקפיץ למעלה ולמטה. בעיניך זה נראה כאילו הם קופצים באותה נקודה, אבל למישהו בחוץ זה נראה כאילו הם מתנדנדים מעלה ומטה, כמו גם מתקדם. מה שהוא רואה זה גל רוחבי.


תשובה 4:

בגל אורכי יש תנודות, רק קדימה ואחורה. כלומר, הם מתנדנדים לאורך כיוון התנועה.

נניח שאנחנו מייצרים שרשרת אנושית, ומנסים ליצור דפוס גל כלשהו, ​​לא להשתמש בידיים שלנו, אלא עם הגוף, אנחנו פשוט הולכים קדימה ואחורה, אף אחד לא זז לצד.

אבל במקרה האחר (omg שכחתי את השם) התנודות ניצב לכיוון התנועה.

נניח למשל גל אלקטרומגנטי, הגל בכללותו נע לכיוון אחד, אך המרכיבים, השדות החשמליים והמגנטיים נעים למעלה ולמטה, שמאל וימין.

דמיין שיש לך כדור פינג פונג ברכבת ואתה נותן לו להקפיץ למעלה ולמטה. בעיניך זה נראה כאילו הם קופצים באותה נקודה, אבל למישהו בחוץ זה נראה כאילו הם מתנדנדים מעלה ומטה, כמו גם מתקדם. מה שהוא רואה זה גל רוחבי.


תשובה 5:

בגל אורכי יש תנודות, רק קדימה ואחורה. כלומר, הם מתנדנדים לאורך כיוון התנועה.

נניח שאנחנו מייצרים שרשרת אנושית, ומנסים ליצור דפוס גל כלשהו, ​​לא להשתמש בידיים שלנו, אלא עם הגוף, אנחנו פשוט הולכים קדימה ואחורה, אף אחד לא זז לצד.

אבל במקרה האחר (omg שכחתי את השם) התנודות ניצב לכיוון התנועה.

נניח למשל גל אלקטרומגנטי, הגל בכללותו נע לכיוון אחד, אך המרכיבים, השדות החשמליים והמגנטיים נעים למעלה ולמטה, שמאל וימין.

דמיין שיש לך כדור פינג פונג ברכבת ואתה נותן לו להקפיץ למעלה ולמטה. בעיניך זה נראה כאילו הם קופצים באותה נקודה, אבל למישהו בחוץ זה נראה כאילו הם מתנדנדים מעלה ומטה, כמו גם מתקדם. מה שהוא רואה זה גל רוחבי.


תשובה 6:

בגל אורכי יש תנודות, רק קדימה ואחורה. כלומר, הם מתנדנדים לאורך כיוון התנועה.

נניח שאנחנו מייצרים שרשרת אנושית, ומנסים ליצור דפוס גל כלשהו, ​​לא להשתמש בידיים שלנו, אלא עם הגוף, אנחנו פשוט הולכים קדימה ואחורה, אף אחד לא זז לצד.

אבל במקרה האחר (omg שכחתי את השם) התנודות ניצב לכיוון התנועה.

נניח למשל גל אלקטרומגנטי, הגל בכללותו נע לכיוון אחד, אך המרכיבים, השדות החשמליים והמגנטיים נעים למעלה ולמטה, שמאל וימין.

דמיין שיש לך כדור פינג פונג ברכבת ואתה נותן לו להקפיץ למעלה ולמטה. בעיניך זה נראה כאילו הם קופצים באותה נקודה, אבל למישהו בחוץ זה נראה כאילו הם מתנדנדים מעלה ומטה, כמו גם מתקדם. מה שהוא רואה זה גל רוחבי.


תשובה 7:

בגל אורכי יש תנודות, רק קדימה ואחורה. כלומר, הם מתנדנדים לאורך כיוון התנועה.

נניח שאנחנו מייצרים שרשרת אנושית, ומנסים ליצור דפוס גל כלשהו, ​​לא להשתמש בידיים שלנו, אלא עם הגוף, אנחנו פשוט הולכים קדימה ואחורה, אף אחד לא זז לצד.

אבל במקרה האחר (omg שכחתי את השם) התנודות ניצב לכיוון התנועה.

נניח למשל גל אלקטרומגנטי, הגל בכללותו נע לכיוון אחד, אך המרכיבים, השדות החשמליים והמגנטיים נעים למעלה ולמטה, שמאל וימין.

דמיין שיש לך כדור פינג פונג ברכבת ואתה נותן לו להקפיץ למעלה ולמטה. בעיניך זה נראה כאילו הם קופצים באותה נקודה, אבל למישהו בחוץ זה נראה כאילו הם מתנדנדים מעלה ומטה, כמו גם מתקדם. מה שהוא רואה זה גל רוחבי.


תשובה 8:

בגל אורכי יש תנודות, רק קדימה ואחורה. כלומר, הם מתנדנדים לאורך כיוון התנועה.

נניח שאנחנו מייצרים שרשרת אנושית, ומנסים ליצור דפוס גל כלשהו, ​​לא להשתמש בידיים שלנו, אלא עם הגוף, אנחנו פשוט הולכים קדימה ואחורה, אף אחד לא זז לצד.

אבל במקרה האחר (omg שכחתי את השם) התנודות ניצב לכיוון התנועה.

נניח למשל גל אלקטרומגנטי, הגל בכללותו נע לכיוון אחד, אך המרכיבים, השדות החשמליים והמגנטיים נעים למעלה ולמטה, שמאל וימין.

דמיין שיש לך כדור פינג פונג ברכבת ואתה נותן לו להקפיץ למעלה ולמטה. בעיניך זה נראה כאילו הם קופצים באותה נקודה, אבל למישהו בחוץ זה נראה כאילו הם מתנדנדים מעלה ומטה, כמו גם מתקדם. מה שהוא רואה זה גל רוחבי.