מה ההבדל בין מניות העדפה משתתפות ללא השתתפות?


תשובה 1:

משמעות מניות עדיפות מניות העדפה הן אלה שנהנות משתי זכויות העדפה הבאות: 1. דיבידנד בשיעור קבוע או בסכום קבוע על מניות אלה לפני כל דיבידנד במניות ההון .2. החזרת הון מניות העדפה לפני החזרת הון מניות במועד פירוק החברה.

למניות העדפה יש גם זכות להשתתף או בחלקן ברווחים עודפים שנותרו לאחר ששולמו למניות הון, או שיש לה זכות להשתתף בפרמיה בעת הפדיון. אך מניות אלה אינן נושאות זכויות הצבעה.

  • משתתפות במניות העדפה משתתפות: לאחר ששולם דיבידנד לבעלי המניות, לבעלי מניות העדפה המשתתפות יש את הזכות להשתתף ברווחים שנותרו. אם בשנה כלשהי לחברה יש רווחים עודפים אז בעלי מניות בהעדפות המשתתפות רשאים לקבל דיבידנד נוסף בנוסף לדיבידנד הקבוע שלהם. לא מניות עדיפות משתתפות: מניות עדיפות אשר אין להן את הזכות להשתתף ברווחים שנותרו לאחר שיש לבעלי מניות הון הם לא יקבלו דיבידנד נוסף במקרה של עודף רווחים לחברה והם זכאים לקבל רק דיבידנד קבוע מדי שנה.

VANSHIKA GUPTA

http://B.COM שנתיים

ROLL NO: 11736


תשובה 2:
  • משתתפות במניות העדפה משתתפות: לאחר ששולם דיבידנד לבעלי המניות, לבעלי מניות העדפה המשתתפות יש את הזכות להשתתף ברווחים שנותרו. אם בשנה כלשהי לחברה יש רווחים עודפים אז בעלי מניות בהעדפות המשתתפות רשאים לקבל דיבידנד נוסף בנוסף לדיבידנד הקבוע שלהם. לא מניות עדיפות משתתפות: מניות עדיפות אשר אין להן את הזכות להשתתף ברווחים שנותרו לאחר שיש לבעלי מניות הון הם לא יקבלו דיבידנד נוסף במקרה של עודף רווחים לחברה והם זכאים לקבל רק דיבידנד קבוע מדי שנה .eshesh gurjar 11629

תשובה 3:

ההבדל בין מניות העדפה משתתפות לבין מניות העדפה שאינן משתתפות הוא:

. מניות העדפה משתתפות: אלה מסוג המניות בהן דיבידנד ההעדפה הקבוע הנושא את הזכות להשתתף בעודף הרווח, אך לאחר ששולם הדיבידנד בשיעורים שווים לכל בעלי המניות.

כמו כן, אנו יכולים פשוט להגדיר כי המחזיק בנתח העדפה זה יקבל את הדיבידנד הקבוע על ידי החברה. במצב של פירוק החברה אז ללא ספק כל הרווח השמאלי או עודף הרווח נפרע באותה עת.

. מניות עדיפות שאינן משתתפות: בסוג כזה של מניות העדפה, מחזיק במניות אלה אינו נהנה מתועלת הראויה של מניות העדפה משתתפות; הם מקבלים רק את הסכום הקבוע של הדיבידנד שהוכרז על ידי החברה בזמן החלוקה. בקיצור, הם לא מאפשרים לקבל את ההטבות, והם אינם מחזיקים בסמכות להשתתף בכמויות גדולות או גם בפירוק החברה.


תשובה 4:

מניות עדיפות: - על פי סעיף 85 מניות עדיפות הן המניות עליהן זכות העדפה שלהן כ 1) לחלק דיבידנד במהלך חיי החברה של 2) לפירעון ההון בפירוק החברה, לפני הון בעלי המניות. מוחזר. בנוסף לשתי הזכויות שצוינו לעיל, למניות העדפה עשויות להיות זכויות נוספות, בהתאם לתקופת ההנפקה.

הם סוגים שונים של מניות העדפה

  1. בסיס זכות דיבידנד -> בסיס המרה מצטבר ובלתי מצטבר -> בסיס המרה ובלתי ניתן להמרה - פדיון וניתן להחלפה ולהשתתף בהשתתפות ברווח עודף -> משתתף ולא משתתף

שיתוף בהעדפות משתתפות →

  • מניות העדפה משתתפות הן המניות הזכאות לחלק ברווח העודף של החברה שנשאר לאחר תשלום לבעלי המניות. שיעור הדיבידנדים המשתנה משולם להםמניות העדפה משערות כי ישתתפו אם זה מוזכר ב- AOA של החברה

שיתוף העדפות ללא השתתפות →

  • הם אינם זכאים לחלק ברווח העודף של החברה. הם בעלי שיעור דיבידנד קבוע. אם AOA שותק, אז כל ההנחות העדיפות אינן משתתפות.

>> HARSHITA AGARWAL (11618)