תשובה 1:

'SALE DEED' הוא מסמך שמעביר / מעביר בעלות על רכוש לאדם לאדם אחר. הרישום הוא אותה רשות מוכרת שתירשם את כל העסקאות הללו הקשורות לרכוש מקרקעין. שטר מכירה יהיה תקף ומוכר יצטרך להירשם ברשות.

עבור דירה בבנייה, אינך יכול להוציא לפועל שטר מכירה. רק לאחר שלב מסוים של השלמה אתה יכול לבצע שטר מכר שיבוצע לטובתך, עד שלב כזה ניתן יהיה להתקיים הסכם למכירת דירה כזו.