מה ההבדל בין "כוחות מיוחדים" ל"כוחות פעולה מיוחדים "?


תשובה 1:

Special Ops הוא מבנה הפקודה שכל יחידות כמו אלה נופלות תחת SEALs, Rangers, כוחות מיוחדים aka. כומתות ירוקות, MARSOC וכו 'קחו בחשבון שיש רק כוחות מיוחדים אחד ומוכרים יותר ככומתות ירוקות. לטלאי היחידה יש ​​טאבלט שנשחק מעל הלשונית המוטסת שמאתה כוחות מיוחדים.


תשובה 2:

פעולות מיוחדות, או לעיתים מכונות במדויק יותר כוחות פעולות מיוחדות (SOF), כוללות כל יחידה שנמצאת תחת פיקוד הפעולות המיוחדות של ארצות הברית (SOCOM). לוחמה מיוחדת של חיל הים, פיקוד מבצעים מיוחדים של חיל האוויר, פיקוד מבצעים מיוחדים של הצבא ומפקדת מבצעים ימיים ימיים כלולים תחת מטרייה זו.

כוחות מיוחדים מכונים לרוב על ידי כיסוי הראש המובהק שלהם, הכומתה הירוקה, או פשוט "SF". הכוחות המיוחדים של הצבא מסוגלים למגוון רחב של משימות אך נועדו להיות מומחי הבכורה בלוחמה לא שגרתית והגנה פנימית זרה. הם אינם חלק מפיקוד מבצעים מיוחד. המפקד מדווח ישירות לצבא

לסיכום, כוחות הפעלה מיוחדים (SOF) הם מונחים כלליים שבהם תוכלו להשתמש בכדי להתייחס לכל אחת מהיחידות לפעולות מיוחדות. כוחות מיוחדים הוא הכותרת של יחידה מאוד ספציפית ואינה מונח גנרי ליחידות אחרות. אם אינך יודע איזו יחידה משהו עשה, התייחס אליהם בשם SOF או פעולות מיוחדות. אם אתה יודע בוודאות שמדובר ביחידה משבע קבוצות הכוחות המיוחדים, התייחס אליהם לכוחות מיוחדים.


תשובה 3:

פעולות מיוחדות, או לעיתים מכונות במדויק יותר כוחות פעולות מיוחדות (SOF), כוללות כל יחידה שנמצאת תחת פיקוד הפעולות המיוחדות של ארצות הברית (SOCOM). לוחמה מיוחדת של חיל הים, פיקוד מבצעים מיוחדים של חיל האוויר, פיקוד מבצעים מיוחדים של הצבא ומפקדת מבצעים ימיים ימיים כלולים תחת מטרייה זו.

כוחות מיוחדים מכונים לרוב על ידי כיסוי הראש המובהק שלהם, הכומתה הירוקה, או פשוט "SF". הכוחות המיוחדים של הצבא מסוגלים למגוון רחב של משימות אך נועדו להיות מומחי הבכורה בלוחמה לא שגרתית והגנה פנימית זרה. הם אינם חלק מפיקוד מבצעים מיוחד. המפקד מדווח ישירות לצבא

לסיכום, כוחות הפעלה מיוחדים (SOF) הם מונחים כלליים שבהם תוכלו להשתמש בכדי להתייחס לכל אחת מהיחידות לפעולות מיוחדות. כוחות מיוחדים הוא הכותרת של יחידה מאוד ספציפית ואינה מונח גנרי ליחידות אחרות. אם אינך יודע איזו יחידה משהו עשה, התייחס אליהם בשם SOF או פעולות מיוחדות. אם אתה יודע בוודאות שמדובר ביחידה משבע קבוצות הכוחות המיוחדים, התייחס אליהם לכוחות מיוחדים.