תשובה 1:

הנושא רומז שאתה גורם טראומה לאדם / לדבר בעצמך.

"העברתי את הצמיג לנהיגה אינטנסיבית של 100 שעות ואז בדקתי את המסלול."

"האינקוויזיטור העביר את הכופר בעינויים מחרידים."

בעוד ש'חשיפה 'פירושו שאתה משאיר אותם לכוחות חיצוניים - אתה לא עוזר להם אלא גם לא פוגע בהם.

"הגנן חשף את הצמחים למזג האוויר."

"כששלחתי את בני לבית הספר, חשפתי אותו לילדים המקומיים"