מה ההבדל בין בדיקה למדידה?


תשובה 1:

מבחן: - שיטה לקביעת יכולתו של התלמיד להשלים משימה מסוימת או להפגין שליטה במיומנות או בידע בתוכן. סוגים מסוימים היו מבחן רב ברירה או מבחן איות שבועי. אמנם משתמשים בדרך כלל בהחלפה עם ההערכה או אפילו ההערכה, או שניתן להבחין בכך שמבחן הוא צורה אחת של הערכה.

מדידה: מעבר להגדרתה הכללית, עיין במערכת הנוהלים והעקרון כיצד להשתמש בנוהל בבחינה והערכה חינוכית. חלק מהעקרון הבסיסי למדידה בהערכה חינוכית הוא ציון גולמי, דרגות אחוזונים, ציונים נגזרים, ציונים סטנדרטיים וכו '.