תשובה 1:

שניהם הם פוליאמידים, המיוצרים מחלבונים. אתה יכול google למצוא את התמונה למטה עבור שני הפולימרים. ההבדל יכול להיות בקבוצות R אשר מביא להתאמות מרחביות שונות לכל חומר. אם הזיכרון שלי משמש נכון, למשי יש מבנה מולקולרי סלילי לינארי ואילו לצמר יש מבנה אמורפי יותר. התוצאה היא חוזק מתיחה גבוה יותר לפולימרים משי מאשר צמר.